Under construction

Anna Tapio

  • Palvelupäällikkö, Laskutus-, myyntireskontra- ja perintäpalvelut (poissa 31.5.2021 saakka, sijaisena toimii toistaiseksi laskutuksen osalta Camilla Pääkkölä sekä myyntireskontran ja perinnän osalta Jenny Stenvall ) | Servicechef, Fakturerings-, försäljningsreskontra- och indrivningstjänster (borta t.o.m - 31.5.2021, som tillsvidare vikarie för faktureringen fungerar Camilla Pääkkölä och för försäljningsreskontra och indrivning Jenny Stenvall)

Camilla Pääkkölä

Helena Sundkvist

Jenny Stenvall

Päivi Wikberg

Susanna Lindbäck

Anne Kuusela

Helena Sundkvist