Koronavirustiedote asiakkaille

Hyvä asiakkaamme

Mico Botnia seuraa aktiivisesti koronavirukseen liittyvää viranomaisviestintää ja uutisointia. Mico Botnian johtoryhmä kokoontuu päivittäin seuraamaan tilanteen kehittymistä yleisesti ja erityisesti palvelutoiminnan kannalta. Pyrimme tekemään kaikkemme suojellaksemme sekä henkilöstöä että asiakkaita virukselta sekä turvaamaan palvelutuotantomme.

Korona-viruksesta johtuvan epidemian takia pyrimme toimimaan viranomaisten ohjeiden mukaan. Sisäiset ohjeemme tiivistetysti ovat:

  • Vältetään useamman henkilön kokoontumista kasvokkain. Näin vältetään tilanteita, joissa meidän henkilökunta levittää mahdollista tartuntaa asiakkaiden ja toimipisteiden välillä.
  • Työskentelemme etänä palvelutoiminnan mahdollisuuksien rajoissa.
  • Palaverit pyrimme pitämään verkon kautta.
  • Emme kokoonnu yli 5 henkilön ryhmissä.
  • Tehostamme siivousta.
  • Tarvittaessa porrastamme henkilöstön työaikoja.

Eri palvelutoiminnoissa teemme varautumissuunnitelmat eri vaiheisiin.

Selvitämme kaikki vaihtoehdot, jotta voimme taata palvelujemme keskeytyksettömän toiminnan ja täyttää asiakkaidemme tarpeet mahdollisimman hyvin.

Mico Botnia pyrkii kaikissa olosuhteissa turvaamaan palvelunsa ja täyttämään sopimusvelvoitteensa. Mikäli palvelutuotanto tästä huolimatta ylivoimaisen esteen vuoksi häiriintyy tai Mico Botnia ei muuten pysty täyttämään velvoitteitaan, ilmoitamme siitä viipymättä sopimuksessa nimetylle yhteyshenkilölle ja tiedotamme jatkotoimenpiteistä. Kaikesta varautumisesta ja suunnittelusta huolimatta palvelutuotannossa saattaa olla viivettä ja virheitä saattaa esiintyä.

Juha Suikkanen
Toimitusjohtaja
Puh. 040-7446223