Mico Botnia Oy Ab

Bolaget som producerar stödtjänster inom förvaltning i Österbottens landskap

Bolagets verksamhetsområde är att producera och utveckla stödfunktioner som betjänar kommuner, kommunkoncerner, samkommuner och offentliga sektorn:

  • ekonomi- och lönetjänster
  • ICT-tjänster
  • tolknings- och översättningstjänster

Tolk- och översättningstjänster har tidigare verkat under namnet Österbottens tolkcentral.