Ledningsgrupp

Samuel Broman

Anne Lillträsk

Pia Hägglund

Ulla Mäkinen

Den övriga organisationen

Riku Pasanen

Anna Tapio

Tiina Seppä

Projektorganisation

Ekonomitjänster

Camilla Pääkkölä

Helena Sundkvist

Lönetjänster

Päivi Wikberg

Susanna Lindbäck

Helena Sundkvist

Tolk- och översättningstjänster

Pia Hägglund