I Österbotten har vi alltid trott på kraften i samarbete. Mico Botnias historia började på våren 2018, när Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt att i samarbete grunda ett nytt bolag med ansvar för ekonomi- och lönetjänster. Också de andra kommunerna i Österbotten kom med i samarbetet. Med det gemensamma servicebolaget ville man trygga en hög kvalitet på servicen och att servicen stannar i Österbotten.

Mico Botnias verksamhet startade i maj 2018, och företaget kunde ta emot omkring hundra anställda från Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt. Bolagets kontor placerades på högskolecampuset i Vasa, som tack vare närheten till havet och den gamla fabriksmiljön sägs vara Finlands vackraste campusområde.

I början av verksamheten anslöts också Österbottens tolkcentral till Mico Botnia. Tolkcentralen hade inlett sin verksamhet redan 1994 och hade lång erfarenhet av tolknings- och översättningstjänster. Tolkcentralen betjänade redan då hela Österbotten och har nu klienter över hela Finland.

Vid årsskiftet 2019 togs staden Jakobstad med i samarbetet, och Mico Botnia grundade ett kontor i staden. I Jakobstad arbetar just nu omkring 25 sakkunniga inom ekonomi- och lönetjänster. Sammanlagt arbetar omkring 110 sakkunniga på Mico Botnia.

Mico Botnias rötter ligger djupt i den Österbottniska jorden. Som ny aktör vill vi dock representera också något annat än vårt ursprung. Vårt mål är att vara en samarbetspartner som våra klienter vill ha varje dag som sin kompanjon.

Hörnstenen i vårt arbete är kännedom om våra klienters verksamhet och särdrag. Vi finns nära till hands och vi talar våra klienters språk.