Prima tjänster i Österbotten

Ekonomi- och lönetjänster

Läs mera

Tolk- och översättningstjänster

Tolkförmedling 020 619 8080

Läs mera

Aktuellt

Nytt datasystem kommer att betjäna ekonomikunder

På Mico Botnia har vi inlett projektet med att ta i bruk verksamhetsstyrningssystemet i samarbete med systemleverantören Sarastia. Målet med projektet är att skapa ett eget datasystem åt Mico Botnia, som gör det möjligt att producera effektiva och moderna ekonomitjänster åt alla kunder. Under projektets första skede koncentrerar vi oss på att ta i bruk…

Det fjärde verksamhetsåret har börjat

Mico Botnias fjärde verksamhetsår har börjat och präglas av nya kunder och stora utvecklingsprojekt. Under våren har vi fått välkomna nya kunder till lönetjänsterna. Vi har också flera utvecklings- och datasystemprojekt på gång. Dem kommer vi att informera om senare. Under verksamhetsåret ska vi satsa på att utveckla vår servicecentral och främja digitaliseringen av våra…