Våra tjänster fortsätter

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt möte 24.4.2023 att återföra löne- och ekonomitjänsterna från Mico Botnia till välfärdsområdet. Förhandlingar gällande detta börjar snarast med Österbottens välfärdsområde.

Österbottens välfärdsområde har meddelat, att det fortsätter att köpa tolk- och översättningstjänster av Mico Botnia.

Till Mico Botnias huvudägare hör, förutom Österbottens välfärdsområde, också staden Jakobstad och Vasa stad. De båda senare nämnda har meddelat att de fortsätter att köpa tjänster från Mico Botnia som tidigare.

På Mico Botnia satsar vi nu på att återföringen av tjänsterna till välfärdsområdet verkställs i god samarbetsanda samtidigt som vi säkerställer en fungerande serviceproduktion för våra andra kunder. Mico Botnias service fortsätter utan avbrott för kunderna.

Länk till meddelande av Österbottens välfärdsområde:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att välfärdsområdet ska ta tillbaka sina lönebetalnings- och ekonomitjänster – Österbottens välfärdsområde (osterbottensvalfard.fi)