Vi söker servicedirektörer för ekonomi- och lönetjänster

Vill du få en utsiktsplats för utvecklandet av serviceverksamhet som har inverkan på hela landskapet Österbotten? Har du ledarskapserfarenhet och förmåga att leda, coacha, utveckla, lyssna och ta beslut? Vi är ett österbottniskt servicebolag som växer och utvecklas och vi behöver din hjälp för att ta vårt bolag till nästa nivå. Vi söker två servicedirektörer för att ta helhetsansvar för att leda och utveckla serviceenheterna för ekonomitjänster och lönetjänster. Platserna fylls genast då vi hittat lämpliga personer, alltså agera snabbt (se länkarna nedan). Sista ansökningsdag är 28.3.

Servicedirektör, ekonomitjänster

Servicedirektör, lönetjänster