Palkkapalvelut

Jokaiselle työnantajalle on tärkeää, että heidän työntekijänsä saavat palkkansa ajallaan ja oikeamääräisenä. Palkanlaskenta erilaisine työehtosopimuksineen vaatii kuitenkin erityisosaamista, minkä vuoksi moni suuri ja pieni organisaatio on ulkoistanut palkkapalvelunsa meille. Meillä työskentelee noin 30 palkkapalveluiden asiantuntijaa, jotka ovat erikoistuneet kuntien ja hyvinvointialueiden sekä näiden omistamien yhtiöiden työehtosopimuksiin ja palkkahallinnon tehtäviin.

 

Palkkapalveluidemme tavoitteena on, että jokaisen asiakkaan henkilöstöhallinnon ja palkanmaksun prosessi olisi sujuva ja tehokas ja parantaisi asiakkaan työnantajamielikuvaa. Tavoitteeseen pääsemisen edellytyksenä ovat nykyaikaset henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmät, joiden käyttöönotossa olemme asiakkaidemme tukena.

Jokaisen asiakkaan palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Palkkapalvelut sisältävät asiakkaasta riippuen mm. seuraavia osa-alueita:

 • Palkkaerien ja palkkioiden laskeminen ja maksatus
 • Luottamustoimipalkkioiden maksatus
 • Palvelussuhteen alkamisen, päättymisen ja muutosten huomioiminen palkanlaskennassa
 • Poissaolojen käsittely
 • Kelan päivärahahakemukset
 • Liikaa maksetun palkan takaisin perintä
 • Hankkeisiin liittyvä palkkakulujen kohdistaminen
 • Palkkakirjanpito
 • Viranomaisilmoitukset ja -tilitykset
 • Neuvonta palkka- ja työehtosopimusasioissa
 • Palkansaajien asiakaspalvelu suomeksi ja ruotsiksi
 • Palkka- ja HR-tietojärjestelmäpalvelut