Lönetjänster

Det är viktigt för varje arbetsgivare att deras anställda får sin lön i tid och i rätt mängd. Lön med sina olika kollektivavtal kräver dock specialkompetens och därför har många stora och små organisationer outsourcat sina lönetjänster till oss. Vi sysselsätter ungefär 30 experter inom våra lönetjänster som är specialiserade på kollektivavtal och löneadministrativa uppgifter för kommuner och välfärdsområden och de företag de äger.

 

Målet med våra lönetjänster är att varje kunds HR- och löneprocess ska vara smidig och effektiv och förbättra kundens arbetsgivarimage. En förutsättning för att uppnå detta mål är moderna hr- och lönehanteringssystem, i vars implementering vi stöder våra kunder.

Varje kunds servicepaket skräddarsys efter kundens behov. Beroende på kund omfattar lönetjänster till exempel följande områden:

 • Med beaktande av inledning, uppsägning och förändringar i anställning vid löneberäkning
 • Beräkning och betalning av löneposter och avgifter
 • Betalning av arvoden för förtroendeuppdrag
 • Hantera frånvaron
 • Ansökningar om dagpenning till FPA och behandling av ansökningar
 • Löneadministrativa uppgifter relaterade till uppsägning av tjänsten
 • Återkrav av överbetalda löner
 • Projektrelaterad fördelning av lönekostnader
 • Löneredovisning
 • Anmälan och redovisningar till myndigheter
 • Rådgivning om löne- och kollektivavtal
 • Kundservice för anställda på finska och svenska
 • Löne- och HR-informationssystemtjänster