Siroun Vaahtoniemi, Tulkki

Olen Siroun Vaahtoniemi ja työskentelen tulkkina Micossa. Äidinkielini on armenian kieli, mutta tulkkaan eniten arabian ja suomen kieltä. Näiden lisäksi osaan myös turkin kieltä.

Milloin aloitit Micolla?

Aloitin 26 vuotta sitten freelancer tulkkina Pohjanmaan tulkkikeskuksessa ja pian sain vakituisen työsuhteen. Kun tulkkikeskus tuli osaksi Micoa, siirryin mukana.

Mitä tehtäviä tulkin työ sisältää?

Tulkkaan yhdestä kielestä toiseen ja tehtäväni on kertoa mitä viranomainen sanoo ja mitä asiakas sanoo. Viranomaiset tilaavat meidät avuksi esimerkiksi lastenneuvolaan, poliisille, sairaaloihin, leikkauksiin, synnytyksiin ja kiintiöpakolaisyksiköihin. Tulkkaan usein esimerkiksi turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille.

Mikä on parasta työssäsi?

Auttaminen. Autan ihmisiä, joilla ei ole vielä tarvittavaa kielitaitoa Suomessa ja joiden pitää saada hoidettua asiat omalla kielellä. Tykkään työstäni ja ei ole väliä millaisia ongelmia asiakkaalla on, minä olen paikalla välittämässä mitä toinen osapuoli sanoo toiselle osapuolelle.

Miltä työpäiväsi näyttävät?

Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia, saan liikuntaa työpäivien aikana, kun siirryn paikasta toiseen. Toisinaan minulla on 5–6 tulkkausta päivässä, toisinaan vähemmän mutta pidempiä tulkkauksia. Pidempi tulkkaus voi kestää jopa kolme tuntia. Jos olen menossa tulkkaamaan leikkaukseen, aloitan hyvin aikaisin ja toisina päivinä aloitan klo 8 tai puoli 9.

Suuri osa tulkkauksista tapahtuu edelleen paikan päällä, mutta teen myös puhelintulkkauksia.

Mitä neuvoja antaisit niille, jotka harkitsevat uraa tulkkausalalla?

Tulkin työ on sovittava sinulle henkilönä. Periaatteeni on, että kun toimii tulkkina, tulee toimia vain tulkkina eikä luoda muita suhteita asiakkaaseen. Tulkin täytyy pystyä olemaan puolueeton, olemaan rehellinen ja tulkata juuri se, mitä sanotaan. Lisäksi työssä tarvitaan joustavuutta. On tärkeää olla kärsivällinen, joskus päivät ovat pitkiä ja tulkkina täytyy olla koko ajan tarkkana työssä.