Siroun Vaahtoniemi, Tolk

Jag är Siroun Vaahtoniemi och jobbar som tolk på Mico. Mitt modersmål är armeniska men jag tolkar mest arabiska och finska, därtill kan jag även turkiska. Till Finland flyttade jag för 27 år sedan.

När började du på Mico?

Jag började för 26 år sedan som freelancertolk för Österbottens tolkcentral, efter en tid blev jag sedan fast anställd där. När tolkcentralen blev en del av Mico så flyttades jag med.

Vilka uppgifter innehåller tolkens jobb?

Jag tolkar från det ena språket till det andra och min uppgift är att berätta det som myndigheten säger och det som kunden säger. Myndigheterna beställer oss till exempel till barnrådgivning, polisen, sjukhus, operationer, förlossningar och kvotflytingsenheter. Jag tolkar ofta för asylsökande och kvotflyktingar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att hjälpa, jag hjälper människor som inte ännu har ett språk att kommunicera på i Finland och som behöver få uträttat sina ärenden. Jag tycker om mitt jobb och det har ingen skillnad vilket problem kunden än har, jag är där för att förmedla vad den ena parten säger till den andra parten.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

Mina arbetsdagar är väldigt varierande och jag får motion under arbetsdagarna då jag rör mig från ställe till ställe. Ibland har jag 5–6 tolkningar under en dag, ibland färre men längre tolkningar. En längre tolknings session kan ta upp till tre timmar. Ifall jag ska tolka under en operation så börjar jag väldigt tidigt, andra dagar börjar jag vid kl. 8 eller halv 9.

Stor del av tolkningarna sker fortfarande på plats men jag gör även telefontolkningar.

Vad skulle du ge för tips till dem som funderar på karriär inom tolkning?

Jobbet som tolk behöver passa dig som person. Min princip är att när man agerar som tolk bör man endast agera som tolk och inte skapa andra relationer till kunden. Tolken måste klara av att hålla sig opartisk, vara ärlig och tolka precis det om sägs. Dessutom krävs det flexibilitet i arbetet. Det är viktigt att vara tålmodig, ibland är dagarna långa och tolken behöver hela tiden vara noggrann i sitt arbete.