Menestyksen tekijä työn ja opintojen tasapainoon

Joustavuus työelämässä on jotain, mitä useimmat arvostavat suuresti työnantajaltaan. Joustavuus edistää tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä sekä monille lisää hyvinvointia, vähentää stressiä ja lisää tehokkuutta. Micossa haluamme hyödyntää näitä joustavuuden tuomia positiivisia etuja ja ymmärrämme myös, että joissakin elämänvaiheissa se on välttämätöntä. 

Olemme keskustelleet työn ja opiskelun yhteensovittamisesta palveluasiantuntijoidemme Ylva Ekmanin ja Valter Forsbergin kanssa, jotka työskentelevät Micossa opiskeluiden ohella. 

Ylva opiskelee laskentatoimea Hankenilla ja aloitti työskentelyn Micossa kesällä 2023. Ylva on ehtinyt kokeilla erilaisia kiinnostavia tehtäviä ja vastuualueita, kuten tasekirjanpidon ja maksuliikenteen hoitoa. Nyt hän työskentelee osa-aikaisesti pääasiassa laskutuksen parissa, mikä hänen mukaansa sopii erinomaisesti opiskelujen ohella tehtäväksi työksi. 

Valter opiskelee liiketaloutta Noviassa ja aloitti työskentelyn Micossa kesän 2023 lopulla palkkapalveluissa ja jatkoi sitten syksyllä osa-aikatyötä talouspalveluissa ostoreskontran hoidon tehtävissä.  

Sekä Valterilla että Ylvalla on työtehtäviä, jotka mahdollistavat heille työpäivien valinnan sen perusteella, milloin heillä on luentoja ja tätä he molemmat arvostavat. Tehokkuus kasvaa myös silloin, kun he voivat tehdä töitä muutaman tunnin silloin kun kouluaikataulussa on aukkoja.  

”Toimii hyvin, kun voi työskennellä muutaman tunnin luentojen välillä.” – Valter 

Sekä Valter että Ylva kokevat, että joustavien työtehtävien ja avoimen keskustelun ansiosta työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu hyvin. He arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa siihen, milloin he työskentelevät. 

”Täällä työ on erittäin joustavaa. Jos minulla on enemmän opintoja tai tentti tiettynä viikkona, voin itse valita, milloin työskentelen. Koska etätyö on mahdollista, on helppo sovittaa työ opintojen ympärille ja luoda hyvä tasapaino työn ja opiskelun välille.” – Valter. 

”Työtehtäväni ovat melko itsenäisiä, kukaan ei ole suoraan riippuvainen siitä, milloin ne tehdään, joten minulla on jonkin verran vapautta. Yleensä minulla on noin viikko aikaa hoitaa tehtäväni, joten voin useimmiten valita tehdä ne silloin, kun se minulle sopii. Joskus, jos aikani ei riitä, minulla on myös kollegoita, joihin voin turvautua, joten tiimissä jotkut asiat voidaan hoitaa tarvittaessa. Hyvän suunnittelun ja avoimen viestinnän avulla asiat sujuvat oikein hyvin!” – Ylva 

Miten työn ja opiskelun yhdistäminen Micossa toimii? 

”Micossa ajatukseni ja toiveeni on aina otettu vakavasti, ja olen erittäin tyytyväinen siihen joustavuuteen, jonka nyt koen. Minulla on koko ajan ollut hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin työtehtäviini ja -aikatauluihini, ja olen tästä erittäin kiitollinen. Koen myös, että yhdessä luodut järjestelyt tekevät työstäni ja panoksestani Micolle ja kollegoilleni entistä hyödyllisempää.” – Ylva 

Joustava työelämä on selvästi win-win-tilanne sekä työnantajalle että työntekijälle. Se antaa vapautta ja tasapainoa työn ja opiskelun välillä työntekijöille. Vapaus ja oma vastuu yhdessä avoimen vuoropuhelun kanssa ovat menestyskonseptin Valterin ja Ylvan näkemyksen mukaan.