Framgångsfaktorn för balans mellan jobb och studier

Flexibilitet i arbetslivet är något som de flesta värderar stort hos sina arbetsgivare. Det bidrar med ökad balans mellan arbete och fritid och för många även mer välbefinnande, mindre stress och ökad produktivitet. På Mico vill vi ta vara på dessa positiva fördelar som flexibiliteten bidrar med och förstår även att det i vissa livsskeden är en nödvändighet. 

Vi har diskuterat med våra servicessakkunniga Ylva Ekman och Valter Forsberg som jobbar på Mico vid sidan om sina studier, hur de får ihop både jobb och studier. 

Ylva studerar redovisning på Hanken och började jobba på Mico i början på sommaren 2023. Ylva har på Mico hunnit testa på olika intressanta uppgifter och ansvarsområden som till exempel reskontrabokföring och skötsel av betaltrafik. Nu jobbar hon deltid, huvudsakligen med fakturering vilket enligt henne själv, passar jättefint vid sidan om studierna.   

Valter studerar företagsekonomi på Novia och började jobba på Mico under sensommaren 2023 i lönetjänsterna och fortsatte sedan under hösten att jobba deltid i ekonomitjänsterna med uppgifter inom inköpsreskontra. 

Både Valter och Ylva har arbetsuppgifter som gör det möjligt för dem att kunna välja vilka dagar de jobbar på basen av när de har föreläsningar, vilket är något som de båda uppskattar. Produktiviteten ökar även då de kan välja att jobba några timmar då det finns en lucka i skolschemat.  

”Det fungerar bra att jobba några timmar emellan föreläsningar.” – Valter 

De upplever båda att de tack vare flexibla arbetsuppgifter och genom öppen diskussion med arbetsgivare och kollegor har kunnat kombinera både jobb och studier på ett bra sätt.  

”Jobbet här är väldigt flexibelt, ifall jag har mer studier eller en tentamen under en viss vecka kan jag själv välja vilka dagar jag jobbar. Eftersom det är möjligt att jobba distans är det lätt att anpassa arbetet runt studierna och skapa en bra balans mellan arbete och studier.” – Valter 

”Mina arbetsuppgifter är ganska självständiga, ingen är direkt beroende av när de blir gjorda så jag har en del frihet. I allmänhet har jag ungefär en arbetsvecka på mig att sköta mina uppgifter, så jag kan oftast välja att göra undan dem då det passar mig. Ifall min tid inte riktigt räcker till finns det också kollegor att vända sig till, så vissa saker kan fixas inom teamet vid behov. Med bra planering och öppen kommunikation så går det riktigt bra!” – Ylva 

Hur fungerar det att kombinera studier och arbetet hos Mico?  

”Mina tankar och önskemål har alltid tagits på allvar på Mico, och jag är jättenöjd med den flexibilitet jag nu har. Jag har hela tiden haft, och fortsätter att ha, goda möjligheter att påverka mina egna arbetsuppgifter och -tider, och detta är jag väldigt tacksam för. Jag upplever också att de arrangemang vi tillsammans skapat gör att mitt arbete och min arbetsinsats kommer bättre till nytta för Mico och mina kollegor.” – Ylva 

Ett flexibelt arbetsliv är helt tydligt en win-win situation för både arbetsgivare och arbetstagare. Det ger frihet och balans mellan arbete och studier för de anställda. Frihet och eget ansvar i kombination med öppen dialog är framgångskonceptet enligt Valter och Ylva.