Systemtjänsternas kontaktuppgifter

Systemproblem

systemsupport@micobotnia.fi

Användarrättigheter och problem med inloggning

kayttajahallinta@micobotnia.fi

Dataöverföringar

digisupport@micobotnia.fi