Om oss

Mico är av Österbottens kommuner och Vasa sjukvårdsdistrikt grundat in-house-bolag, som producerar ekonomi- och lönetjänster samt tolk- och översättningstjänster åt sina ägarorganisationer.

Hos oss arbetar 75 sakkunniga.

 

Micos historia

Micos historia började våren 2018, då Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt att grunda ett nytt bolag som skulle ansvara för ekonomi- och lönebetalningsstjänster. Även andra kommuner i Österbotten anslöt sig till samarbetet. Syftet med det gemensamma servicebolaget var att säkerställa tjänsternas höga kvalitet och bibehållandet av tjänsterna i Österbotten. Genom att centralisera verksamheten var målet att utesluta överlappande arbete och producera tjänster på ett produktivt sätt.

Micos verksamhet inleddes i maj 2018 och slogs då samman med Österbottens tolkcentral, som hade tillhandahållit tolk- och översättningstjänster sedan 1994. Staden Jakobstad anslöt sig till samarbetet vid årsskiftet 2019, och Mico grundade då ett kontor i Jakobstad.

I dag betjänar Mico Österbottens välfärdsområde, Vasa stad och Staden Jakobstad samt flera kommuner och aktiebolag som ägs av kommunerna. Micos styrka är att vi känner till våra kunders bransch och särdrag samt kan erbjuda våra tjänster fullständigt på finska och svenska. Vi identifierar våra kunders behov och föreslår de bästa lösningarna.

I framtiden vill vi vara en partner som erbjuder sina kunder specialkompetens, en effektiv servicemodell och ett färdigt systempaket som uppfyller deras behov. När vi växer rekryterar och skolar vi entusiastiska proffs som besitter den specialkompetens som behövs hos kommunerna, välfärdsområdena och företagen de äger.

Micos värderingar

Pålitligt och ansvarsfullt

Vi håller vad vi lovar. Vi verkar professionellt och etiskt, och vi förstår vilket ansvar vi har gentemot vår arbetsgemenskap, våra kunder, skattebetalarna och samhället.

Målmedvetet tillsammans

Genom samarbete tar vi oss dagligen närmare våra mål. Vi arbetar tillsammans över teamgränserna och utvecklar vår verksamhet i samarbete med våra kunder.

Respektfullt bemötande

Vi bemöter varandra och våra kunder på ett vänligt och respektfullt sätt varje dag.