Uppdaterad 15.12.2021

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Mico Botnias webbsidor (https://www.micobotnia.fi/). Webbsidorna omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva och tillsammans med vår webbsideleverantör granskat hur tillgänglig webbtjänsten är. Som hjälpmedel har vi använt https://wave.webaim.org/-verktyget.

Enligt vår granskning uppfyller webbsidorna alla tillgänglighetskrav.

Vad kan du göra om du upptäcker tillgänglighetsbrister på våra webbsidor?

Om du har upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst, vänligen beskriv den för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda den. Ansvarspersonen för vår webbtjänsters tillgänglighet är vår dataskyddsansvarig, vars e-postadress är dataskyddsansvarig(at)micobotnia.fi.

Kontakta oss först om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000