Kontorens besöksadresser

Vasa ekonomi- och lönetjänster

Wolffskavägen 36 F2

Vasa, tolk- och översättningstjänster

Kasernområdet, Korsholmsesplanaden 6-8

Jakobstad

Skolgatan 25-27 D