Dataskydd

Hos Mico är skyddet av personuppgifter av yttersta vikt. Vårt dataskyddsarbete bygger på Micos dataskyddspolicy och årsklockan för dataskyddsarbetet. Vi utbildar regelbundet vår personal i dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor.

Genom länkarna nedan kan du få mera information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter du hittar nedan.

Endast nödvändiga cookies används på Micos webbsidor.

Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter