Ekonomitjänster

Vi erbjuder våra kunder omfattande och högkvalitativa ekonomiförvaltningstjänster, som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin egen kärnverksamhet i fred. Vi sysselsätter ungefär 30 experter inom finansiella tjänster som specialiserar sig på kommunernas, välfärdsområdenas och de företag som de äger ekonomiförvaltningsuppgifter. Alla våra kunder har utsedda experter inom ekonomisk förvaltning som känner kunden väl och är lätta att kontakta.

Målet med våra finansiella tjänster är att göra varje kunds ekonomiska förvaltningsprocess smidig och effektiv och så enkel som möjligt för kunden. En förutsättning för att uppnå detta mål är moderna informationssystem för ekonomisk förvaltning, i vars implementering vi stöder våra kunder.

Varje kunds servicepaket skräddarsys efter kundens behov. Vi erbjuder våra kunder bland annat följande tjänster:

  • Vidarebefordran av försäljningsfakturor
  • Tjänster för kundreskontra
  • Försäljningsreskontra för fakturamottagare på finska och svenska
  • Ta emot, bearbeta och dirigera leverantörsfakturor
  • Inköpsreskontra tjänster
  • Betalningsrörelse
  • Bokföring
  • Bokslut och koncernredovisning
  • Tjänster för informationssystem för ekonomisk förvaltning