Ekonomitjänster

Vi erbjuder våra kunder omfattande och högkvalitativa ekonomiförvaltningstjänster, som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin egen kärnverksamhet i fred. Vi sysselsätter ungefär 30 sakkunniga inom ekonomitjänsterna som är specialiserade på kommunernas, välfärdsområdenas och de företag som de äger ekonomiförvaltningsuppgifter. Alla våra kunder har utsedda specialister inom ekonomiförvaltning som känner kunden väl och är lätta att kontakta.

Målet med våra ekonomitjänster är att varje kunds ekonomihanteringsprocess ska vara smidig och effektiv samt så bekymmersfri som möjligt för kunden. För att uppnå detta krävs moderna ekonomihanterings informationssystem, där vi står till våra kunders tjänst när det gäller implementeringen.

Varje kunds servicepaket skräddarsys efter kundens behov. Vi erbjuder våra kunder bland annat följande tjänster:

  • Vidarebefordran av försäljningsfakturor
  • Kundreskontra
  • Försäljningsreskontra för fakturamottagare på finska och svenska
  • Ta emot, bearbeta och dirigera leverantörsfakturor
  • Inköpsreskontra
  • Betalningsrörelse
  • Bokföring
  • Bokslut och koncernredovisning
  • Ekonomiförvaltnings informationsystem