• ekonomi- och lönetjänster
  • ICT-tjänster
  • tolk- och översättningstjänster