Våra tjänster

Vi erbjuder mångsidiga ekonomi- och lönetjänster för offentliga sektorns organisationer: landskap och välfärdsområden, städer, kommuner, kommunalförbund och offentligt ägda företag. Dessutom erbjuder vi tolk- och översättningstjänster för organisationer av alla storlekar.