Faktureringsadress

Fo-nummer: 2876122-3
Faktureringsadress för e-fakturor:

E-faktura operatör: CGI
E-faktura adress: 003728761223
Operatörens förmedlar-ID: 003703575029

Pappersfakturor, leverantörsportal

Vi tar numera emot endast fakturor i elektronisk form. Ifall leverantören inte har möjlighet att skicka nätfaktura, har vi i användning en kostnadsfri leverantörsportal. Genom leverantörsportalen kan du skapa en elektronisk faktura till Mico. Faktureringsrättigheter till leverantörsportalen kan beställas från adressen: ostoreskontra.vaasa@micobotnia.fi.

Faktureringsadress:

Mico Botnia Oy Ab
(Beställande enhet/beställare)
PB 1012
65101 Vasa

Den enhet som faktureras och namnet på beställaren/kontaktpersonen skall uppges på fakturan, så att fakturan riktas till rätt handläggare.