Faktureringsadress

Fo-nummer: 2876122-3
Faktureringsadress för e-fakturor:

E-faktura operatör: CGI
E-faktura adress: 003728761223
Operatörens förmedlar-ID: 003703575029

Faktureringsadress:

Mico Botnia Oy Ab
(beställande enhet/beställare)
PB 1012
65101 Vasa

Den enhet som skall faktureras och namnet på beställaren/kontaktpersonen skall ovillkorligen uppges på fakturan, så att fakturan riktas till rätt handläggare.