Ekonomitjänsters kontaktuppgifter

Organisation:

Staden Jakobstad

Telefontjänst vardagar kl. 9-15

Inköpsreskontra

inkopsreskontra.jakobstad@micobotnia.fi
tel. 0206198095

Bokföring

bokforing.jakobstad@micobotnia.fi
tel. 020 6198093

Betalningsrörelse

betalningsrorelse.jakobstad@micobotnia.fi
tel. 020 6198094

Organisation:

Vasa stad, närkommuner och bolag

Telefontjänst vardagar kl. 9-15

Inköpsreskontra

ostoreskontra.vaasa@micobotnia.fi
tel. 0206198070

Vidarebefordran av försäljningsfakturor

laskutus.vaasa@micobotnia.fi
tel. 0206198076

Försäljningsreskontra

myyntireskontra.vaasa@micobotnia.fi
tel. 0206198077 (vardagar kl. 9-12)

Förfallna fakturor

luotonvalvonta.vaasa@micobotnia.fi
tel. 0206198083

Bokföring

kirjanpito.vaasa@micobotnia.fi
tel. 0206198072

Betalningsrörelse

maksuliikenne.vaasa@micobotnia.fi
tel. 0206198074