Vill du växa som sakkunnig eller komma till en utsiktsplats för att utveckla en serviceform för hela landskapet?

Mico Botnia är ett österbottniskt servicebolag som växer och utvecklas och har omkring 110 sakkunniga anställda inom ekonomisk förvaltning, löneräkning och tolknings- och översättningsservice i Vasa och Jakobstad. Vi ger såväl nyanställda som erfarna sakkunniga intressanta arbetsuppgifter.

Foto Katja Lösönen

Hos Mico Botnia förenas de bästa sidorna hos både offentliga organisationer och aktiebolag:

  • flexibilitet, förmåga till förnyelse och en äkta vilja att utvecklas
  • en låg hierarki och en trevlig arbetsatmosfär
  • långa semestrar
  • solida och pålitliga organisationer som kunder
  • arbete med små och stora organisationer för det gemensammas och hela landskapets bästa

 Som anställd på Mico Botnia får du

  • fullt stöd för yrkesmässig utveckling och yrkeskarriär
  • specialisera dig enligt ditt intresse och arbeta med olika och mångsidiga uppgifter
  • stöd av närmaste förman och ett yrkeskunnigt team
  • möjlighet till flexibelt distansarbete
  • ett trevligt, tvåspråkigt arbetsgäng

 Vi söker hela tiden nya experter till vår personal och sysselsätter också praktikanter och freelancetolkar och freelanceöversättare.