Servicenummer på KONTAKTUPPGIFTER-sidan

Österbottens tolkcentral är nu Mico Botnia Oy Ab, Tolk- och översättningstjänster.

Österbottens tolkcentral inledde sin verksamhet år 1994. Verksamheten har växt under årens lopp och utvecklats för att möta dagens behov. Tolk- och översättningstjänsterna blir en del av Mico Botnia Oy Ab från och med 1.5.2018. Kunderna betjänas även i fortsättningen av bekanta tolkförmedlare, tolkar o s v.

Vi erbjuder kontakttolkservice (ej teckenspråk) på flera olika språk. Vi samarbetar även med andra tolkcentraler i Finland och kan beställa tolk via dem i de fall vi inte själva har tolk i det önskade språket.

Våra tolkar kan komma på plats, tolka per telefon, tolka vid rättegångar, dejourtolka och vidarebefordra meddelanden. Vår personal hjälper gärna till med att hitta rätt alternativ. Tolkcentralen har lång erfarenhet av flyktingmottagande i samarbete med olika myndigheter. Tolkarna är vana att betjäna klienter och myndigheter inom social- och hälsovårdsområdet, rättsväsendet, bankärenden o s v.

Både privata kunder och myndigheter kan beställa översättningar av olika dokument, facktexter, körkort, intyg, infoblad o s v. Du kan vända dig till vår översättningskoordinator om du har frågor. Kanske översättningen kräver auktorisation eller det kan vara fråga om ett sällsynt språk. Vid behov kan vi även anlita våra samarbetspartners.

Vår utbildningstjänst hjälper gärna till med olika frågor som berör vårt verksamhetsområde. Hur skall jag beställa tolk och vad är tolkens roll i tolkningssituationen? Vem betalar för tolkningen eller översättningen? Tveka inte – kontakta oss på tolkcentralen. Vi berättar gärna mera och kan också komma på plats och informera.

Pia Hägglund