Servicenummer på KONTAKTUPPGIFTER-sidan

Tolkningstjänster

Målet med tolkningstjänsterna är att mötet med en klient som talar ett främmande språk ska löpa smidigt. Våra tolkar ställer upp vid social- och hälsovårdstjänster, i rättsinstanser och bankärenden. Vi har också lång erfarenhet av samarbete med olika myndigheter när flyktingar kommer till landet.

 Vi erbjuder tolkningstjänster på flera språk (inte teckenspråk), Om det tolkningsspråk du behöver inte ingår i vårt urval, kan vi beställa tolk från en annan tolkcentral åt dig.

Till våra tolkningstjänster hör

 • kontakttolkning på plats inom Österbottens område
 • telefon- och distanstolkning (videotolkning)
 • rättstolkning
 • tolkningsdejour
 • förmedling av meddelanden till klienterna på dessas språk

Vi hjälper dig gärna med att hitta en lämpligserviceform. Vi ger också råd om

 • hur man beställer tolk
 • hur man ska samarbeta med tolk
 • vem som betalar för tolkningen eller översättningen

Du får gärna ta kontakt så berättar vi mera! Här hittar du kontaktuppgifterna

Översättningstjänster

Vår översättningsservice hjälper organisationer och privata personer med att översätta dokument och andra texter. Typiska serviceformer är bl.a.

 • översättning av körkort
 • översättning av betyg
 • översättning av meddelanden
 • översättning av promemorior och längre texter

Om vi inte har någon lämplig översättare kan vi beställa en översättning åt dig från en annan serviceleverantör. 

Vår översättningsservice hjälper gärna med frågor som gäller översättning, t.ex.

 • hurdan en översättning bör vara
 • om en auktoriserad translator måste bestyrka översättningen

Du får gärna ta kontakt så berättar vi mera! Här hittar du kontaktuppgifterna