Frigör dina resurser, fokusera på det väsentliga

Vi är ett servicebolag som växer och utvecklas, vars 75 anställda säkerställer fungerande ekonomi- och lönetjänster samt tolk- och översättningstjänster åt våra kunder.

Vi är den sakkunniga partnern för organisationer inom offentlig förvaltning

Hörnstenen i vårt arbete är kännedomen om våra kunders verksamheter och särdrag. Vi finns nära till hands och talar våra kunders språk.

Ekonomitjänster

Våra omfattande och högklassiga ekonomiförvaltningstjänster säkerställer att våra kunder ifred kan fokusera på sin egna kärnverksamhet.

Läs mer om våra ekonomitjänster

Lönetjänster

Målsättningen med våra lönetjänster är att våra kunders personaladminstrations- och lönebetalningsprocesser är fungerande och förbättrar kundens arbetsgivarbild.

Läs mer om våra lönetjänster

Tolk- och översättningstjänster

Tolktjänsternas målsättning är att möjliggöra smidiga möten oberoende av kundens språk. Vi erbjuder även översättningstjänster.

Läs mer om våra tolk- och översättningstjänster

Karriär på Mico

Brinner du för att göra ett ansvarsfullt och värdefullt arbete med kunder inom den offentliga sektorn?

Läs mer om Mico som arbetsgivare på våra karriärssidor.

 

Aktuellt