Servicenummer på KONTAKTUPPGIFTER-sidan

Ekonomitjänster:

• Bokförings- och bokslutstjänster
• Inköpsreskontratjänster
• Försäljningsreskontratjänster
• Faktureringstjänster
• Betalningsrörelsetjänster
• Indrivningstjänster
• Reseräkningstjänster
• Huvudanvändare av ekonomisystem

Anna Tapio

  • Palvelupäällikkö, Laskutus-, myyntireskontra- ja perintäpalvelut (poissa 11.2.2019-31.5.2020 sijainen Paula Vuorinen) | Servicechef, Fakturerings-, försäljningsreskontra- och indrivningstjänster (borta 11.2.2019-31.5.2020 vikarie Paula Vuorinen)
  • +358 (0)40 354 4176

Camilla Pääkkölä

Helena Sundkvist

Jenny Stenvall

Paula Vuorinen

Lönetjänster:

• Lönetjänster
• Myndighetsredovisning till berörda parter
• Förtroendemannaarvoden
• Huvudanvändare av personalsystem

Päivi Wikberg

Susanna Lindbäck

Anne Kuusela

Helena Sundkvist