Servicenummer på KONTAKTUPPGIFTER-sidan

Ekonomitjänster:

• Bokförings- och bokslutstjänster
• Inköpsreskontratjänster
• Försäljningsreskontratjänster
• Faktureringstjänster
• Betalningsrörelsetjänster
• Indrivningstjänster
• Reseräkningstjänster
• Huvudanvändare av ekonomisystem

Anna Tapio

  • Palvelupäällikkö, Laskutus-, myyntireskontra- ja perintäpalvelut (poissa 31.5.2021 saakka, sijaisena toimii toistaiseksi laskutuksen osalta Camilla Pääkkölä sekä myyntireskontran ja perinnän osalta Jenny Stenvall ) | Servicechef, Fakturerings-, försäljningsreskontra- och indrivningstjänster (borta t.o.m - 31.5.2021, som tillsvidare vikarie för faktureringen fungerar Camilla Pääkkölä och för försäljningsreskontra och indrivning Jenny Stenvall)

Camilla Pääkkölä

Helena Sundkvist

Jenny Stenvall

Lönetjänster:

• Lönetjänster
• Myndighetsredovisning till berörda parter
• Förtroendemannaarvoden
• Huvudanvändare av personalsystem

Päivi Wikberg

Susanna Lindbäck

Anne Kuusela

Helena Sundkvist