Servicenummer på KONTAKTUPPGIFTER-sidan

Ekonomitjänster:

• Bokförings- och bokslutstjänster
• Inköpsreskontratjänster
• Försäljningsreskontratjänster
• Faktureringstjänster
• Betalningsrörelsetjänster
• Indrivningstjänster
• Reseräkningstjänster
• Huvudanvändare av ekonomisystem

Anna Tapio

  • Palvelupäällikkö, Myyntireskontrapalvelut (poissa 11.2.-21.12.2019 sijainen Mari Huhtamäki) | Servicechef, Försäljningsreskontratjänster (borta 11.2-21.12.2019 vikarie Mari Huhtamäki)
  • +358 (0)40 354 4176

Camilla Pääkkölä

Mari Huhtamäki

Helena Sundkvist

Lönetjänster:

• Lönetjänster
• Myndighetsredovisning till berörda parter
• Förtroendemannaarvoden
• Huvudanvändare av personalsystem

Päivi Wikberg

Susanna Lindbäck

Anne Kuusela

Helena Sundkvist