Eventarbetsgruppens presentation

Hejsan! Vi är Anne, Julia, Jutta och Sara och vi bildar tillsammans eventarbetsgruppen. Vårt mål är att kontinuerligt öka den interna gemenskapen och arbetsvälmåendet på…

Årsberättelse 2023

Vi har publicerat Micos årberättelse för år 2023. I årsberättelsen ger vi en översikt över årets viktigaste händelser och nyckeltal. I årsberättelsen berättar vi om…

Gemensamma pauspromenader

På Mico strävar vi efter att skapa en trivsam och flexibel arbetsmiljö tillsammans med vår personal. En central del av detta är ett intiativ som…

Micos sommarjobbare

Värmen är här och så även våra sommarjobbare! Vi fick i år rekordmånga otroligt bra arbetsansökningar och är tacksamma över att så många visat intresse…

Kontoren i Vasa flyttar till Runsor

Mico Botnias kontor i Vasa flyttar till Runsor under 13.-21.3. Ekonomi- och lönetjänsterna från Brändö och tolk- och översättningstjänsterna från Kasernområdet flyttar till de nya…

Öppettider i kundtjänsten 23.12

Ekonomi- och lönetjänsterna stänger undantagsvis kundtjänsten kl. 13.00 fredagen 23.12. Under andra vardagar betjänar vi er som normalt. Tolk- och översättningstjänsternas kundtjänst är tillgänglig som…