Vasa stad och koncernbolag

Lönetjänster: palkat.vaasa@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8078 (kl. 9-13)
Inköpsfakturor: ostoreskontra.vaasa@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8070
Bokföring: kirjanpito.vaasa@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8072
Betalningsrörelse: maksuliikenne.vaasa@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8074
Fakturering: laskutus.vaasa@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8076
Försäljningsreskontra: myyntireskontra.vaasa@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8077 (kl. 9-12)
Indrivning: luotonvalvonta.vaasa@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8083

Österbottens välfärdsområde

Lönetjänster: palkat.vshp@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8079 (kl. 9-13)
Inköpsfakturor: ostoreskontra.vshp@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8071
Bokföring: kirjanpito.vshp@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8073
Betalningsrörelse: maksuliikenne.vshp@micobotnia.fi / tel. 0206 19 8075

Jakobstad stad

Lönetjänster: loner.jakobstad@micobotnia.fi / tel. 020 6198091
Inköpsreskontra: inkopsreskontra.jakobstad@micobotnia.fi / tel. 020 6198095
Bokföring: bokforing.jakobstad@micobotnia.fi / tel. 020 6198093
Betalningsrörelse: betalningsrorelse.jakobstad@micobotnia.fi / tel. 020 6198094

Vår telefontjänst är öppen kl. 9-15.

Besöksadresser

Vasa: Wolffskavägen 36 F2
Jakobstad: Skolgatan 25-27 D

Vid besöksadressens ytterdörr i Vasa (Wolffskavägen 36 F2) finns en postlåda för material adresserat till löneavdelningen (”Mico Botnia palkkapalvelut”).

Dörrarna till ekonomi- och lönetjänster är låsta på grund av datasäkerhet.