Österbottens välfärdsområdets ekonomi- och lönetjänsters kontaktuppgifter från och med 1.9.2023

Österbottens välfärdsområdes ekonomi- och lönetjänster har flyttats till Österbottens välfärdsområdets egna verksamhet från och med 1.9.2023.

För lönetjänsternas del, kontakta välfärdsområdets HR-enhet och för ekonomitjänsternas del välfärdsområdets ekonomistjänster.