Cecilia Finne, Servicesakkunnig, Ekonomitjänsterna

Mitt namn är Cecilia Finne, jag är hemma från Vörå men bor nuförtiden i Vasa. Jag studerar till tradenom och planerar att bli färdig i december 2023. På fritiden tycker jag om att laga mat, odla växter, vara ute i naturen samt att umgås med familj och vänner.

Berätta om din bakgrund, hur hamnade du på Mico?

Jag började på Mico våren 2022 med praktik på ekonomitjänsterna som sedan övergick i sommarjobb och på hösten samma år fortsatte jag att arbeta på deltid vid sidan av studierna.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar varierar ganska mycket just nu eftersom jag håller på att skolas in i bokföringsuppgifter. Återkommande uppgifter under min arbetsdag är att registrera nya leverantörer, korrigera och att skicka verifikat för godkännande.

Hur ser du på dina egna karriärmöjligheter hos Mico?

Hos Mico finns det möjlighet att prova på och skaffa sig erfarenhet inom flera olika områden som intresserar en. Jag själv började ifjol på inköpsreskontran och övergick under våren 2023 till bokföringen. Då jag började på Mico hade jag ingen tidigare arbetserfarenhet inom branschen, utan allt var nytt. Jag fick börja med lite i taget, så som att bekanta mig med olika program och rutiner. Vartefter jag lärde mig grunderna så kom nya arbetsuppgifter till och jag fick prova på nya saker. Det är roligt att se sin egen utveckling och att kunna tillämpa teoretiska saker man lärt sig från utbildningen i sitt arbete.

Under sommaren och hösten kommer jag att skriva mitt examensarbete med Mico som uppdragsgivare. I examensarbetet kommer jag att fokusera på hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv med syfte på att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter Mico har. Målet är att producera någon typ av hållbarhetsplan eller rapport.

Vad är det bästa i ditt arbete?

Det bästa med mitt arbete är nog kollegorna, från första stund har jag känt mig som en del av gemenskapen och mina kollegor har verkligen varit duktiga på att skola in mig i nya uppgifter.

Då det kommer till själva arbetet så är det nog flexibiliteten. Möjligheten att kombinera arbetet med studierna har fungerat väldigt smidigt och jag har haft möjlighet att prioritera min skolgång samtidigt som jag jobbat vid sidan om.

Hur skulle du beskriva Mico som arbetsgivare?

Mico är en bra arbetsgivare som värdesätter sin personal. Mico erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter i en trivsam miljö och ger möjlighet till att utvecklas. Jag upplever att Mico har varit och är en bra första arbetsplats inom ekonomibranschen och att jag fått en bred grund inför framtiden. Jag har lärt mig använda olika program och system, fått en djupare förståelse för hur det ekonomiska i ett företag hänger ihop samt knutit nya kontakter. Mico är en bra arbetsgivare som värdesätter sin personal. Mico erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter i en trivsam miljö och ger möjlighet till att utvecklas.