Det fjärde verksamhetsåret har börjat

Mico Botnias fjärde verksamhetsår har börjat och präglas av nya kunder och stora utvecklingsprojekt. Under våren har vi fått välkomna nya kunder till lönetjänsterna. Vi har också flera utvecklings- och datasystemprojekt på gång. Dem kommer vi att informera om senare. Under verksamhetsåret ska vi satsa på att utveckla vår servicecentral och främja digitaliseringen av våra kunder med hjälp av nya datasystem. Vi kommer också att satsa på att utveckla kunderfarenheten mycket mera än tidigare bl.a. genom att dra nytta av serviceutformning. Vi önskar alla en trevlig sommar!