Nytt datasystem kommer att betjäna ekonomikunder

På Mico Botnia har vi inlett projektet med att ta i bruk verksamhetsstyrningssystemet i samarbete med systemleverantören Sarastia. Målet med projektet är att skapa ett eget datasystem åt Mico Botnia, som gör det möjligt att producera effektiva och moderna ekonomitjänster åt alla kunder. Under projektets första skede koncentrerar vi oss på att ta i bruk systemplattformen och funktionerna för ekonomi och inköpsfakturering. Sarastia har publicerat en mera omfattande rapport om vårt samarbete, som kan läsas här. Vi berättar mera exakt om projektets skeden i takt med att det går framåt och vi svarar gärna på frågor som gäller saken. Projektets kontaktperson är projektchef Tiina Seppä (tiina.seppa@micobotnia.fi).