Öppettider i vår kundtjänst 23.12. och 31.12.

Ekonomi- och lönetjänster stänger undantagsvis kundtjänsten 23.12. och 31.12. kl. 13.00. På andra vardagar betjänar vi er som normalt.

Tolk- och översättningstjänsters kundtjänst är tillgänglig som normalt också 23.12. och 31.12.