Öppettider i kundtjänsten 23.12

Ekonomi- och lönetjänsterna stänger undantagsvis kundtjänsten kl. 13.00 fredagen 23.12. Under andra vardagar betjänar vi er som normalt.

Tolk- och översättningstjänsternas kundtjänst är tillgänglig som normalt fredagen 23.12.