Sara Kärki sommararbetare i lönetjänsterna

Mitt namn är Sara och jag är en av Mico Botnias sommarjobbare. Jag är hemma från Uleåborg och flyttade till Vasa på grund av studier. Jag studerar statsvetenskap tredje året på Vasa Universitet, där mitt huvudämne är ledarskap inom offentliga organisationer. På min fritid spenderar jag tid med vänner och familj, testar på nya hobbyer, åker rullskridskor, lyssnar på podcaster och ljudböcker samt reser.

Vad har du lärt dig på Mico under sommaren?

Jag har under sommaren arbetet i lönetjänsterna. Mina arbetsuppgifter har varit mycket varierande, vilket faktiskt har varit en av de absolut bästa sidorna med detta arbete.

Jag har lärt mig hela processen bakom löneutbetalning och vilka olika steg den innefattar, samt hur nära och noggrant samarbete det kräver mellan olika parter. Jag har fått mycket ny information om beskattning samt olika anställningsavtal och deras skillnader, vilket jag tror kommer vara till nytta för mig personligen även i framtiden. Jag har även lärt mig att använda olika system som används vid löneberäkning och har fördjupat min användning av bekanta system som Excel. Som en rolig observation har jag märkt att min förmåga att räkna i huvudet har förbättrats, eftersom mitt arbete i stor utsträckning involverar siffror.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa i mitt arbete var helt klart mångsidigheten och självständigheten. Oberoende av det självständiga arbetssättet så bidrar det öppna kontorslandskapet till att man kan fråga och få hjälp vid behov. Mitt team blev på kort tid ett viktigt gäng och ett oersättligt bra stöd, där man inte har behövt vara rädd för ”dumma frågor” eller för att göra fel. Jag upplever att interaktion och självständighet har kombinerats på ett perfekt sätt i arbetet.

Mitt arbete var även väldigt varierande, och personligen gillar jag att varje dag är olik. Jag gillar även att Mico satsar på tvåspråkigheten både i extern och intern kommunikation, vilket även har fått mig att våga använda svenska. Jag upplever att jag mottagits otroligt bra med i arbetsteamet och att min arbetsinsats har uppskattats.

Hur skulle du beskriva Mico som arbetsgivare?

Jag skulle beskriva Mico som ett ansvarsfullt företag med starka värderingar. Särskilt skulle jag även vilja lyfta fram företagets låga hierarki, vilket har gjort att jag har känt mig jämlik med andra medarbetare från allra första början. I vårt öppna kontorslandskap råder enligt min uppfattning en sammanhållen stämning. Medarbetarna hålls väl informerade om hela företagets ärenden och även den interna kommunikationen fungerar utmärkt.