Tomas Skjäl, Digital expert

Jag heter Tomas Skjäl, Informationstekniker från Vasa. Dagarna går stort sett med att balansera familjelivet med fru och barn, samt två hundar. Annars så spenderar jag tiden med styrkelyftning och klämmer ännu in rollen som juniortränare i innebandy.

Berätta lite om din bakgrund, hur hamnade du på Mico?

Jag har jobbat nästan hela arbetslivet inom olika områden av datateknik och IT. Innan Mico jobbade jag ca. 9 år på ett företag inom ekonomiförvaltning. Specifikt hade jag hand om ERP-systemets produktsupport och allt det tekniska som hörde till. Sista tiden fungerade jag som Team Leader för produktsupporten.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

Jag spenderar dagen som digital expert inom ICT-avdelningen. I ett nötskal innebär det utveckling och underhåll av Micos interna digitala processer, samarbete med leverantörer och kunder i tekniska frågor. Därtill även projektuppföljning samt sakkunnighet inom diverse tekniska frågor under projekten och även internt stöd för personalen. Tid går även åt till uppföljning av utvecklingen på den digitala marknaden.

Hur ser du på karriärmöjligheterna på Mico?

Rollen jag har kräver att man hela tiden måste hänga med i den tekniska utvecklingen, så på sätt och vis utbildar man sig själv hela tiden då man jobbar. Detta är en väldigt bra sak, och då sakerna som ingår i arbetsrollen även är en del av egna intresseområdet så känns det väldigt kul.

Vad är det bästa i ditt arbete?

Absolut arbetskamraterna, samt hur arbetsplatsen bemöter sina anställda. Med stort ansvar medföljer flexibilitet som underlättat t.ex. familjelivet enormt. Också känslan av att man själv har något att ge tillbaka ger krafter.

Hur syns Micos värdering Målmedvetet tillsammans i ditt arbete?

Den låga hierarkin inom avdelningarna samt växelverkan avdelningar emellan gör att informationsflödet löper. Detta gynnas vi av inom serviceadministrationen.