Vi söker servicedirektörer, servicechefer, systemarkitekt och servicesakkuniga

Vill du få en utsiktsplats för utvecklandet av serviceverksamhet som har inverkan på hela landskapet Österbotten? Vi söker nu servicedirektörer, servicechefer, systemarkitekt och servicesakkuniga. Se länkarna i kommentarsfältet och sök senast 10.4.