Årsberättelse 2023

Vi har publicerat Micos årberättelse för år 2023. I årsberättelsen ger vi en översikt över årets viktigaste händelser och nyckeltal. I årsberättelsen berättar vi om bland annat Micos verksamhetsår 2023, vårt ekonomiska resultat och strategin för åren 2023–2025.