Bolagstämma, Populus implementering och utvecklingsåtgärder

I maj ordnade vi bolagsstämma samt ägarträff. Bolagsstämman bekräftade resultaträkningen och balansräkningen för år 2023 och beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen fortsätter med sex medlemmar under år 2024, Mika Konu fortsätter som styrelsens ordförande. Samuel Broman har lämnat styrelseuppdraget, vi tackar varmt för styrelsearbetet.

På systemutvecklingssidan är vi i full gång och framskrider med flera olika projekt. Implementeringen av Staden Jakobstads löne- och HR system Populus är i slutfasen och har fortskridit enligt plan.

Vi tackar Jakobstads HR enhet för ett bra samarbete i implementeringsprojektet. Projektteamen har gjort ett bra arbete och tack vare detta har projektet framskridit enligt tidsplanen, kommenterar Micos HR- och lönesystemens produktansvarig Jere Ojala.

Micos nya elektroniska arkivlösning har tagits till produktionsanvändning och projektet framskrider stegvis. Alla Micos kunder har nu möjlighet att ta i bruk Sähke2 certifierade arkivet för ekonomi- och lönetjänsters dokumentation.

Utvecklingen av Micos första programvarurobot har påbörjats. Med hjälp av programvarurobotik automatiserar vi manuella arbetsprocesser. Pilotprojektet är påbörjat och detta är ett steg mot vår vision om att vara ett smart fungerande servicecenter.

Under projektets inledande workshop identifierades flera områden där robotar skulle vara till nytta. Vi ser fram emot att få robotar som arbetskollegor, säger verkställande direktören Miia Äkkinen.

Tilläggsuppgifter: Miia Äkkinen, Micos verkställande direktör, miia.akkinen@micobotnia.fi, +358 503420546