Eventarbetsgruppens presentation

Hejsan! Vi är Anne, Julia, Jutta och Sara och vi bildar tillsammans eventarbetsgruppen. Vårt mål är att kontinuerligt öka den interna gemenskapen och arbetsvälmåendet på Mico. Detta strävar vi till genom att på olika tillföra glädje och motivation till micoiternas arbetsdagar!

Vad är det som vi gör då? Vi ordnar program åt vår personal både under och utanför arbetstid. Exempel på vad vi organiserar är gemensamma bruncher ca fem gånger i året, pauspromenader från kontoret en gång i månanden, tyky-dag och julfest. Vi planerar olika afterworks på både kontoret och i stan. En gång i året gör vi en undersökning kring hur vår arbetsinsats påverkat arbetstagarupplevelsen och trivseln samt hurudana arbetsförmåner och evenemang micoiterna önskar sig i fortsättningen. Utöver detta så försöker vi planera in lite smått och gott här och där, som till exempel påskäggsjakt.

Förutom det interna så deltar vi även på rekryteringsmässor och gör studiebesök på skolor för att öka kännedomen om Mico och få ivriga nya arbetstagare att bli intresserade av att jobba hos oss.

I arbetsgruppen anser vi att vi har möjlighet att påverka på hur vi alla ska trivas så bra som möjligt på Mico. Det är verkligen givande att höra positiv respons från personalen samt att konkret se genom undersökningen, hur mycket våra evenemang ger åt micoiterna. Med lite ansträngning och ett litet gäng får man förvånansvärt stora och värdefulla saker till stånd för att öka arbetsvälmåendet. Att ordna evenemang och deltagandet i dem bidrar även med trevlig variation i arbetsdagen. Dessutom är det underbart att vi har så stor frihet att komma med idéer och genomföra olika evenemang för att sedan hitta de som är bäst för vår arbetsgemenskap.

Kuvakollaasi kuvista tapahtumatyöryhmän eri tapahtumista, kuten rekrytapahtumista, brunsseilta, tyky-päivältä ja taukokävelyltä.
Bilder från evenemangen som eventarbetsgruppen ordnat.