Implementeringen av det nya ekonomisystemet har varit framgångsrikt

Vi är glada att kunna meddela att vi framgångsrikt tagit i bruk det nya S365-ekonomisystemet för Vasa stad. Vasa stad är vår pilotkund i den nya ekonomiska systemmiljön och implementeringsprojektet har genomförts i samarbete med staden. Det är även möjligt att implementera det nya systemet för våra andra kunder.

”Projektet som helhet har varit omfattande och resan har inneburit flera förändringar. Vi har haft ett nära samarbete med S365 systemleverantören Sarastia och Vasa stad. Införandet av systemet har förändrat processerna betydligt för både Vasa stad samt Mico. Förändringshanteringen har spelat en nyckelroll.” berättar projektchef Tiina Seppä.

Tack vare det nya systemet kan vi fungera som ett omfattande servicecenter för våra kunder och erbjuda inte bara ekonomiförvaltningstjänster utan också servicerelaterade informationssystem och ta hand om deras utveckling. För att kunna investera ännu mer i att effektivisera processer, minska manuellt arbete och utveckla systemens funktioner har vi etablerat en ny ICT-tjänsteenhet under ledning av ICT-direktör Riku Pasanen.

”I det här projektet har våra kunniga experter visat sig vara branschens toppspecialister inom sitt område. De förtjänar alla ett stort tack för slutföringen av projektet inom snäva tidtabeller samt budgeten!”, avslutar Riku Pasanen.